Hoogtepunten 2016


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

Facebook

Mei

 • Lancering van Greencheck, de online tool waarmee het groene aandeel van de geleverde elektriciteit kan worden gecontroleerd
 • Gerechtelijke beslissing in de zaak-Lampiris

Juni

 • Resultaat van de sociaal-economische studie over de noodzaak van de oprichting van klantendiensten in de nabijheid in van de afnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Augustus

 • Advies van BRUGEL betreffende de creatie van een tractienet spoor
 • Eerste controle van de rekeningen van distributienetbeheerder SIBELGA voor de tarieven voor 2015-2019

September

 • Analyse van de investeringsplannen van de DNB en de TNB

 • Advies van BRUGEL betreffende de flexibiliteitsmarkt

Oktober

 • Resultaat van de studie over de invoering van mechanismen voor solidaire tarifering

November

 • Resultaat van de studie over de stand van zaken van de verschillende initiatieven genomen in de buurlanden van België voor de conversie van de netten arm gas naar rijk gas
 • Aanpassing van de tarief­methodologie

 • Advies betreffende het investeringsplan van SIBELGA

 • Studie over het statuut van beschermde afnemer

December

 • Advies betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • BRUGEL wordt geraadpleegd betreffende de toekenning van een nieuwe opdracht: controle van de waterprijs